ZdrowyZwierz.pl Formularz zlecenia

Mikrobiologia Żywności i Pasz

Mikrobiologia Żywności i Pasz

Kod Nazwa badania Pobrać do Oczekiwanie
MŻ01

Badanie ryby handlowej przeznaczonej do celów spożywczych
(badanie anat-pat. , parazytologiczne, bakteriologiczne)

woreczek/pojemnik sterylny 4-10 dni
MŻ02 Badanie paszy (4 rodzaje bakterii) woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ03

Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 30oC

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ04

Ogólna liczba drożdży i pleśni

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ05

Bacilus cereus

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ06

Bakterie z grupy coli

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ07

Campylobacter

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ08

Enterobacteriaceae

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ09

Escherichia coli

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ10

Listeria monocytogenes

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ11

Salmonella

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ12

Staphylococcus aureus

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni
MŻ13

Yersinia enterocolitica

woreczek/pojemnik sterylny 10 dni