ZdrowyZwierz.pl Formularz zlecenia

Badania Wody

Badania Wody

Kod Nazwa badania Pobrać do Oczekiwanie
BW01

Badanie wody wodociągowej

(Escherichia coli i Enterokoki)

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW02

Badanie wody ze studni  przydomowej

(Bakterie z grupy Coli, Escherichia coli i Enterokoki)

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW03

Badanie wody basenowej

(Bakterie z grupy Coli, Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW04

Wody powierzchniowe

(Escherichia coli i Enterokoki)

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6dni
BW05

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC/72h

pojemnik z tiosiarczanem sodu 4 dni
BW06

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 26oC/48h

pojemnik z tiosiarczanem sodu 4 dni
BW07

Bakterie z grupy coli

pojemnik z tiosiarczanem sodu 4 dni
BW08

Clostridium perfringens

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW09

Clostridia redukujące siarczyny

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW10

Enterokoki

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW14

Escherichia coli

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW11

Pseudomonas aeruginosa

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW12

Salmonella

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni
BW13

Staphylococcus  aureus

pojemnik z tiosiarczanem sodu 6 dni